Inzicht met dashboard

Geluk, gezondheid en motivatie real-time in beeld

Geluk, gezondheid en motivatie van medewerkers, thuis en op het werk, hebben direct invloed op hun creativiteit, flexibiliteit, loyaliteit, inzet en productiviteit. Op de lange termijn, maar ook gewoon vandaag. Tsuru kan de stemming elke dag peilen met vragen als: ‘Hoe voel je je?’ en ‘Heb je er zin in?’. Ook vult de medewerker wekelijks voortgangsvragen in, waaruit blijkt welke vooruitgang is geboekt. Dit is stimulerend voor de medewerker en interessante informatie voor de werkgever.

Je kunt te allen tijde zien hoe het met de medewerkers gaat en welke resultaten de interactieve coaching met de Tsuru App oplevert. Zo kun je, al of niet per afdeling, iets doen om het geluk, de gezondheid en de motivatie te verbeteren. De resultaten per afdeling, vestiging of andere gewenste selectie worden overzichtelijk gepresenteerd in het dashboard  en zijn volledig geanonimiseerd. Om dit te waarborgen zijn er minimaal 20 deelnemers nodig. 

‘Ik heb het gevoel dat men minder gemotiveerd is op bepaalde afdeling. Met Tsuru kan ik achterhalen of dat ook zo ervaren wordt. Om vervolgens stappen te kunnen ondernemen’.
Home Macbook

Het Tsuru Dashboard, met vragenlijsten en dwarsdoorsnedes op maat.

Het Tsuru Dashboard sorteert deelnemers op basis van geslacht, locatie en afdeling. Hiermee kan je standaard selecties maken, maar deze zijn naar behoefte uit te breiden. 

Heb je als organisatie specifieke vragen over aan het bedrijf of de sector gerelateerde onderwerpen, dan kunnen deze aan de vragenlijst in de Tsuru App worden toegevoegd, waarna de data in een customized dashboard worden weergegeven.