Tsuru is persoonlijk

Tsuru wil jou begrijpen. Daarom analyseert de Tsuru App je persoonlijke eigenschappen. De terugkoppeling en persoonlijke coaching sluit aan bij jouw sterke en minder sterke kanten, waardoor je inzicht krijgt in bepaalde gewoontes- en patronen én deze leert te doorbreken. Jouw ontdekkingsreis van jezelf samen met Tsuru!

Tsuru en jouw persoonlijke profiel 

Op een overzichtelijke manier worden jouw persoonlijke eigenschappen gekoppeld aan je gedrag en de manier waarop je in het leven staat. Iedereen reageert namelijk anders op bepaalde gebeurtenissen: de een zet dingen makkelijk van zich af en de ander blijft eindeloos piekeren. Zo brengt Tsuru jouw coping stijl, dus hoe jij met dingen omgaat in het leven, in beeld.

Tsuru is jouw persoonlijke coach

Afhankelijk van jouw persoonlijke profiel en coping stijl, krijg je een persoonlijk en psychologisch begeleidingsprogramma. In dit programma, wat we de coaching noemen, worden de eigenschappen getraind die je nodig hebt voor een gezonder en gelukkiger leven en meer motivatie. Een voorbeeld: je bent meer dan gemiddeld gevoelig voor verleidingen. In dat geval wordt er extra aandacht besteed aan hoe je jezelf beter kunt beheersen. Een ander voorbeeld is dat je snel overweldigd raakt door emoties, of juist heel onzeker bent over je werkprestaties. Hoe ga je hier dan mee om? Tsuru coacht jou op deze gebieden!